Back to top

КОЙ СИ МИСЛИШ, ЧЕ СИ? — ИДЕНТИЧНОСТ/ПАМЕТ

Възраст: 
6-11, 12-15, 16-18
Език: 
Dutch, English, French, German
Тема: 
History - General
ОПИСАНИЕ

Как определяш своята идентичност? Идентичността се изменя и еволюира непрекъснато и следователно нашите виждания за това кои сме ние и кои евентуално са другите подлежат на промяна. Как определяш своята памет? Миналото и това, което си спомняме от него, до голяма част ни прави да сме това, което сме. Подобно на идентичността, то може да се променя и да бъде променяно в зависимост от обстоятелствата. В ателието се разглеждат различните измерения на идентичността и паметта.