Back to top

ТРЕТИРАНИ КАТО РАВНИ? — ПРАВА НА ЧОВЕКА

Възраст: 
6-11, 12-15, 16-18
Език: 
Dutch, English, French, German
Тема: 
History - General
ОПИСАНИЕ

Моите права? Твоите права? Нашите права? Били ли са изложени на риск правата в миналото? Изложени ли са те на риск днес? Това ателие разглежда някои от най-важните категории, съдържащи се в широкото определение за правата на човека. Ще бъдат използвани примери от европейската история, които да водят учениците при проучването на темата.