Back to top

ЯСТРЕБИ И ГЪЛЪБИ — КОНФЛИКТ

Възраст: 
6-11, 12-15, 16-18
Език: 
Dutch, English, French, German
Тема: 
History - General
ОПИСАНИЕ

Целта на ателието е да се помогне на учениците да разсъждават върху причините, които могат да доведат отделни лица и групи до конфронтация, и как е възможно да се реагира на конфликта. В ателието се разкрива как днешна Европа е в голяма степен резултат както на история на войни, окупации и разрушение, така и на история на солидарност, преговори и помирение.