Back to top

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ И АКАДЕМИЧЕН КОМИТЕТ

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

Управителният съвет следи за общото управление на проекта и се ползва от съветите на Харалд Рьомер, бивш генерален секретар на Парламента. Председател на съвета е бившият председател на Европейския парламент Ханс-Герт Пьотеринг, като в него участват политици на високо равнище и известни обществени фигури и той обединява представители на няколко европейски институции и на органите на Брюксел.

Headshot Hans-Gert Poettering speaking conference

Проф. д-р

Ханс Герт ПЬОТЕРИНГ

Chairman
Headshot Miguel Angel Martinez speaking conference

Г-н

Мигел Анхел МАРТИНЕС МАРТИНЕС

Vice-Chairman

Член на Комисията

Тибор НАВРАЧИЧ

Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport
Headshot Etienne Davignon speaking conference

Виконт

Етиен ДАВИНЬОН

Headshot Hans Walter Hutter speaking conference

Проф. д-р

Ханс-Валтер ХЮТЕР

Headshot Gerard Onesta speaking conference

Г-н

Жерар ОНЕСТА

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Rudi Vervoort standing event

Г-н

Руди ВЕРВОРТ

Ministre-Président de la Région Bruxelles Capitale
Headshot Diana Wallis

Г-жа

Даяна УОЛИС

Former Vice President of the European Parliament
Headshot Pierluigi Castagnetti

Mr.

Pierluigi CASTAGNETTI

Ms.

Sabine VERHEYEN

MEP Chair of the EP's Culture and Education Committee

Mr.

Johan Van OVERTVELDT

Chair of the Budget Committee

Mr.

Harald RØMER

Former Secretary General of the European Parliament

Mr.

Domènec RUIZ DEVEZA

Committee on Culture and Education

АКАДЕМИЧНИЯТ КОМИТЕТ

Академичният комитет се състои от историци и специалисти от международно известни музеи, има проследяваща и консултативна роля по въпроси, свързани с предаването на исторически и музеологични аспекти.

Headshot Oliver Rathkolb speaking conference

Проф. д-р

Оливер РАТКОЛБ

Chairman

Mr.

Basil KERSKI

Vice-Chairman

Prof. Dr.

John Erik FOSSUM

Prof. Dr.

Constantin IORDACHI

Ms.

Emmanuelle LOYER

Prof. Dr.

Sharon MACDONALD

Ms.

Daniela PREDA

Dr.

Kaja SIROK

Prof. Dr.

Luuk Van MIDDELAAR

Ms.

Daniele WAGENER

Prof. Dr.

Andreas WIRSCHING

Prof. Dr.

Matti KLINGE

Ms.

Anita MEINARTE

Prof. Dr.

Hélène MIARD-DELACROIX

Prof. Dr.

Maria SCHMIDT

Dr.

Anastasia FILIPPOUPOLITI

Prof. Dr.

Louis GODART

Prof. Dr.

Luisa PASSERINI

Prof. Dr.

Wolfgang SCHMALE

Dr.

Dietmar PREIßLER