Back to top

ВЪЗРАСТНИ

Участвайте в проявите, които нашият музей организира редовно, и изживейте историята като безкраен източник на разисквания, срещи и вдъхновение.

Всяка година участваме в музейните прояви, организирани в целия град от Брюкселския съвет на музеите, и допринасяме за събитията на Европейския парламент и на институциите на ЕС, които са отворени за широката публика. Проверете също и нашата годишна поредица от разисквания на историческа тематика и специализираните програми за обществеността, свързани с временните ни изложби. Ние си сътрудничим с широк кръг от партньори в областите на историята, наследството и културата, за да разширим и обогатим предложенията за събития.

Открийте различните видове прояви, които предлагаме, и следвайте връзката по-долу, за да проверите какво предстои:

  • Тематични посещения, Срещи с куратора, Обиколки „карт бланш“ – екипът и експертите на Дома представят работата отвътре на музея и неговата специална компетентност в областта на европейската история, като обръщат внимание на различните гледни точки и опит на предишните поколения.
     
  • Конференции, разисквания, учебни курсове – гост-оратори и обикновени граждани изследват историята на Европа и начина, по който тя се представя на постоянните и временните изложби, като се подчертават връзките с настоящето.
     
  • Творчески студиа, художествени представления, прожекции на филми  – творците се приканват да изследват пресечната точка между история и изкуство, като предлагат необичайни начини за интеракция с музейното съдържание.