Back to top

Od Haagského kongresu v roce 1948 ke Konferenci o budoucnosti Evropy

Typ akce: 
Diskuse
Event Category: 
Our Events
Cílové publikum: 
Dospělí, Mládež
Jazyk akce: 
English

„Abychom ze současných trosek opět vybudovali Evropu, která by znovu byla světlem pro celý svět, musíme nejdříve zvítězit sami nad sebou.“ Těmito slovy se Winston Churchill dne 7. května 1948 obrátil k účastníkům pětidenního Evropského kongresu v Haagu, kteří sem přijeli ze sedmnácti evropských zemí, aby jednali o dalším vývoji v Evropě. Zástupci dalších deseti zemí, mimo jiné i Spojených států amerických a Kanady, se zúčastnili jako pozorovatelé.

Do diskusí se na kongresu, který probíhal od 7. do 11. května, aktivně zapojilo na 750 politiků, filozofů, novinářů, církevních představitelů, právníků, vysokoškolských pedagogů, podnikatelů a historiků. Z předních politiků se jej zúčastnil např. Konrad Adenauer, Harold Macmillan, sir David Maxwell-Fyfe, Pierre-Henri Teitgen, François Mitterrand, Paul Reynaud, Édouard Daladier, Paul Ramadier, Paul van Zeeland, Albert Coppé a Altiero Spinelli. Churchill přijal úlohu čestného předsedy kongresu.

Akce

75. výročí Haagského kongresu nabízí mimořádnou příležitost zamyslet se nad jeho trvalým odkazem, připomenout si další události z dějin evropské integrace, z nichž vzešla myšlenka jednotné Evropy, a zhodnotit i iniciativy nedávné minulosti, jakou byla i Konference o budoucnosti Evropy. Tedy příležitost posoudit, do jaké míry jsme skutečně dokázali „zvítězit sami nad sebou“.

Dne 9. května uspořádá Dům evropských dějin panelovou diskusi, na níž budou tato témata probrána podrobně. Zájemci o účast, ať už přímo v místě konání či on-line, se mohou registrovat zde. Po úvodní přednášce se budeme zabývat různými narativy sjednocení Evropy, drobnými anekdotami z dějin integrace i jejich obecnějším výkladem. Poté bude následovat debata s publikem. Před ní nabídne Dům evropských dějin komentovanou prohlídku na téma evropské integrace.

Program

18:30–19:15: komentovaná prohlídka stálé expozice na téma evropské integrace (v prostorech muzea)

19:30–21:00: panelová diskuse a debata s účastníky (on-line i na místě)

Na tuto hybridní akci se zaregistrujte pomocí odkazu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Panel_Debate_Congress_Europe

Účastníci panelové diskuse:

Brigitte Leucht

Timofey Agarin

Cristina Blanco Sio-Lopez

Jacopo Cellini

Moderátor:

Steven Van Hecke