Back to top

Fake for Real

Dějiny padělků a podvrhů

(ŘÍJEN 2020 - ŘÍJEN 2021)

Seznamte se s dějinami padělání. Začneme antikou a přes středověk a novodobou historii se dostaneme až do současnosti. S padělky se setkáváme v celých dějinách, avšak pro každou epochu je typický určitý typ falzifikátorství. Sklon věřit určitým podvrhům je společný všem lidem.

Připravili jsme pro vás bohatý výběr exponátů z předních muzeí 20 evropských zemí. Začali jsme antickou praxí damnatio memoriae, kdy byly ze všech oficiálních záznamů odstraňovány nepohodlné osoby. Poté se budeme věnovat falzifikátům ve vědě, historii a umění a nakonec se zamyslíme nad padělanými značkami a falešnými zprávami v současnosti.

Zapojte se s námi do diskuse o tom, co je chápáno pod pojmy „pravda“ a „podvrh“, a zamysleme se nad potřebností kritického myšlení. Přiblížíme vám historické okolnosti, které vysvětlují výskyt falzifikátů, proč vzniky, co způsobily a jak byly nakonec odhaleny.