Back to top

Neklidné Mládí

Vyrůstali jsme v Evropě, od roku 1945 do současnosti

(KONEC VÝSTAVY 2020)

Za posledních 70 let se mladí lidé proměnili z pasivních přihlížejících ve společenskou sílu, jež píše dějiny. Výstava představuje čtyři generace mladých lidí, kteří dospívali v klíčových obdobích evropské historie: koncem 40. let, v 60. letech a v 80. letech 20. století a na počátku 21. století. Věnuje se nejzásadnějším momentům života mladých – od vzdělání a zaměstnání přes utváření identity až po hledání lásky.

Tyto zkušenosti nevyhnutelně formovala dobová politika, společnost, kultura a ekonomika. Dospívání v otevřené a svobodné společnosti se velmi liší od mládí prožitého v chudobě a pod politickým útlakem.

Mladí lidé v celé Evropě se vymezovali vůči hodnotám svých rodičů a sami sebe vnímali jako odlišnou generaci – „naši generaci“. Vytvářeli si vlastní kulturu na základě vlastních hodnot, za něž byli ochotni bojovat, a dokonce i zemřít.

Tato výstava o mladých lidech však není určena pouze jim. Všichni jsme byli mladí, a jestli je ta doba dávno pryč, jistě jsme na ni nezapomněli.

Videogalerie 1 – příběhy exponátů

Videogalerie 2 – příběhy exponátů

Evropská tichá generace?

Revoltující generace

Mezi zoufalstvím a nadějí

Generace Já?