Back to top

Nepotřebné vyhodit

Dějiny moderní krize

18. února 2023–14. ledna 2024

angličtina, francouzština, němčina, nizozemština

Odpadky: snad nejviditelnější fyzický aspekt hrozící ekologické krize

 „Nepotřebné vyhodit“ je projekt, který zkoumá skryté dějiny odpadků v Evropě a současně vyzdvihuje jejich význam jako ukazatele sociální změny. Naši cestu dějinami odpadků začneme průmyslovou revolucí, zastavíme se u válečných dob nedostatku a u nástupu spotřební kultury po druhé světové válce a skončíme dnešní těžko překonatelnou odpadovou krizí. Výstava ukazuje, jak pronikavě se v průběhu let změnil náš způsob nakládání s odpadem a jak o odpadu přemýšlíme – nebo o něm vlastně nepřemýšlíme vůbec. Pohlédneme-li do minulosti, pochopíme význam dnešní kritiky i důvody, proč je naléhavě nutná změna.

„Nepotřebné vyhodit“:

Photo © Mandy Barker
 

Představení projektu

První část výstavy: Na vyhození?

Výstava „Nepotřebné vyhodit“ se věnuje tématu odpadu v Evropě z historického pohledu. Je rozdělena do čtyř částí: První část: Na vyhození?

Druhá část výstavy: Moderní je vyhazovat (1800–1945)

Na počátku 19. století procházela Evropa obdobím rychlého růstu populace. Výsledkem byla mnohem větší výroba různého zboží. Ta však znamenala také větší množství odpadu, který byl často s velkou dávkou vynalézavosti používán k výrobě nového zboží, někdy s vyhlídkou na jeho další prodej.

Třetí část výstavy: Evropa na jedno použití (po r. 1945)

Po druhé světové válce nastala nová doba. Stále více lidí si mohlo dovolit spotřební zboží.

Čtvrtá část výstavy: (Ne)žít s odpadem

Poslední část výstavy se věnuje čtyřem postupům, které se dnes (v angličtině) označují jako „čtyři R“: reduce (omezovat), reuse (používat znovu), recycle (recyklovat) a repair (opravovat), a srovnává je s jinými postupy známými z historie, ke kterým lidé dospěli na základě zdravého rozumu.

Místní participativní proces

Výstava se věnuje tématu odpadu – možná vůbec nejhmotnějšímu a nejhmatatelnějšímu aspektu environmentální krize. A k němu mají rozhodně co říct ti, kteří s odpadem skutečně nakládají! Při přípravě výstavy jsme nevycházeli jen z archivů a akademických zdrojů, ale vydali jsme se za odborníky přímo do terénu.

On-line platforma

Vzdělávání