Back to top
Darováno Domu evropských dějin v Bruselu.

Skicář „Stručné grafické znázornění často používaných slov za pandemie Sars-Cov-2“, Carmela del Casar Ximénez, březen-květen 2020, Madrid, Španělsko.