Back to top
„Ruka-rouška“, Anna Vasof, Vídeň, Rakousko, březen 2020 – sbírka Domu evropských dějin, Brusel © Anna Vasof, Rakousko

„Jedním z nejčastějších symptomů onemocnění Covid-19 je dušnost. Tato nemoc však dusí život i v přeneseném smyslu... V mnoha evropských zemích přestala v době krize platit řada lidských práv zaručených ústavami a to málem zadusilo společenský život tisíců lidí.“  Anna Vasof