Back to top
Solidární zpráva reagující na anonymní vzkaz, Valence, Francie, konec března 2020

Ačkoli byli zdravotníci zobrazováni jako hrdinové nebo svatí, setkávali se i se strachem a nedůvěrou. V několika evropských zemích informovala média o jejich diskriminaci nebo o agresivním chování jejich sousedů, kteří se báli nákazy. Na takové případy naštěstí veřejnost často reagovala projevy podpory a solidarity.

Darováno Domu evropských dějin v Bruselu.