Back to top
© Mikko Patrikainen, Finnish Heritage Agency

Účastníci komunitní taneční akce „Poikkeusliike“ („Výjimečné pohyby“) v helsinské čtvrti Ruoholahti dne 27. března 2020. Lidé po celém Finsku se účastnili taneční akce online: ve stejný okamžik tančili po dobu 20 minut na místě svého výběru.