Back to top
© Sakari Kiuru, Finnish Heritage Agency

Navzdory koronaviru distribuovala dne 17. dubna 2020 organizace Hurstin apu v helsinské čtvrti Kallio potraviny chudým a znevýhodněným lidem. Kvůli omezením byly zrušeny fronty a potraviny byly vydávány, kdykoli si pro ně lidé přišli. Charita po celý rok distribuuje potravinové balíčky a oblečení těm, kdo je potřebují, a pořádá celou řadu akcí.