Back to top
Po stopách mé Evropy
© Dům evropských dějin, Brusel, Belgie

Po stopách mé Evropy

Co spojuje obyvatele Evropy? Rozmanitost evropského kontinentu z velké části pramení z kontaktů mezi sousedními zeměmi a ze vzájemných kulturních vlivů.