Back to top
Evropská krajina © Dům evropských dějin, Brusel, Belgie

Evropská krajina

Evropský terén při pohledu z výšky odhaluje stopy historie z nové perspektivy. V Evropě převládá kulturní krajina, která nese pozitivní i negativní stopy lidské činnosti. Postupem času vznikly krajiny velmi rozmanitého rázu, které vykazují jak překvapivě shodné, tak i rozdílné charakteristiky.