Back to top
Vyjádření solidarity po teroristickém útoku pravicového extremisty, Oslo a Utoya, Norsko, červenec 2011
© Riksarkivet, Oslo, Norsko

Terorismus

Terorismus ohrožuje bezpečnost a demokratický řád v Evropě.  Jedná se o celosvětový problém, který je součástí naší každodennosti. Teroristické útoky, které v Evropě páchají islamističtí nebo krajně pravicoví extremisté, jsou v příkrém rozporu s  hodnotami rozmanitosti a pluralismu.

Extrémní ideologie se často inspirují myšlenkovými proudy, které se obracejí k minulosti, nebo vycházejí z náboženského fundamentalismu.

Lidé na nenávist a násilí rychle reagovali projevy solidarity a výzvami k vzájemné toleranci a pokojnému soužití.