Back to top
Evropa jako Panna Maria
Basilej, Švýcarsko, (1588) 1628
Z díla Sebastiana Münstera (1488–1552) „Cosmographia“
© European Union 2016 / Dům evropských dějin, Brusel, Belgie

Mapy vytvářené ve středověku často dávají před geografickou přesností přednost křesťanskému poselství a symbolice. V období renesance byl evropský kontinent zobrazován jako Panna Maria, což odráželo jeho křesťanskou identitu.