Back to top
Výstava „Fake for Real“ – pojetí

Výstava se věnuje dějinám padělání. Popisuje konkrétní historické okolnosti, které objasňují, jak se padělky vyráběly, jaké zájmy a pohnutky vedly k jejich vzniku, jaký měly dopad a jak byly nakonec odhaleny. Chceme ukázat, že k padělání dochází od nepaměti, nikoliv až v moderní době. Zamýšlíme se také nad tím, jak se bránit pokusům o klamání a manipulaci.