Back to top
Náboženské padělky – cyklus virtuálních prohlídek Domu evropských dějin

V tomto dílu si položíme otázku, jak se lidé v minulosti orientovali ve světě nevyvratitelných náboženských konstruktů. Jak si pro sebe rozhodovali o tom, čemu věřit? Politické a náboženské kruhy celá staletí vzájemně podporovaly své nároky na moc a legitimitu. Každá doba padělá to, čeho si nejvíce cení. Významné padělky a falzifikáty středověké Evropy tak byly často silně spjaty s náboženstvím.