Back to top
Falzifikáty ve vědě – cyklus virtuálních prohlídek Domu evropských dějin

Je v lidské přirozenosti zkoumat pomocí dostupných prostředků taje okolního světa a snažit se je lépe pochopit. Zaměříme se proto na padělky a falzifikáty spojené s tím, jak si Evropané postupně rozšiřovali své obzory: příklady sahají od zeměpisných objevů až po moderní vědu.