Back to top
Manipulace paměti – cyklus virtuálních prohlídek Domu evropských dějin

V této části se pokoušíme najít odpověď na otázku, zda je možné vymazat z dějin něčí existenci na příkaz mocných? Proč se státní propaganda pouštěla do takových praktik?