Back to top
Semináře pro školy

Pro žáky prvního stupně je určen program „Zdi mluví... Chceš něco říct i ty?“, který je seznámí s důležitými mezníky evropských dějin. Žáci se pomocí poskytnutých indicií také naučí analyzovat historický obrazový materiál a zamyslí se nad tím, zda mohou obrázkům na plakátech důvěřovat. Starší žáci si prohloubí znalosti o evropských dějinách na základě plakátů s tematikou lidských práv, migrace, evropských voleb a konfliktů či plakátů ke kulturním a sportovním akcím.