Back to top
V první linii

Projekt a jeho doprovodné aktivity jsou výsledkem společné práce různých lidí a institucí, mimo jiné i těch, kdo se přímo podílejí na sběru, recyklaci a opětovném použití odpadu v Bruselu a snaží se o to, aby ho bylo co nejméně.