Back to top
„Het Achterhuis“ / „Deník dívky“
Anna Franková (1929–1945)
Amsterdam, Nizozemsko, 1947
© Dům evropských dějin, Brusel, Belgie

Paměť má subjektivní charakter a je silně ovlivněna konkrétními okolnostmi. Deník Anny Frankové, mladé židovské dívky skrývající se za nacistické okupace v Amsterdamu, se stal světově proslulou knihou. Podobná svědectví, která přibližují dějiny z osobní stránky, mají často větší výpovědní hodnotu než historiografické analýzy.