Back to top
„Stavba barikád“
Německý spolek, asi 1850
Stavebnice
Dřevo, papír
© European union 2016 / Dům evropských dějin, Brusel, Belgie

Revolucionáři v celé Evropě protestovali proti výsadám šlechty a tradičnímu uspořádání společnosti. Obzvláště významným historickým milníkem byly revoluce let 1848 a 1849 bojující za rovnoprávnost, sebeurčení a lidská práva, což jsou hodnoty, kterým připisujeme velkou váhu i v dnešní době.