Back to top
Plakát propagující otevření Maison du Peuple
Brusel, Belgie, 1899
Plakát
Reprodukce
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Gent, Belgie

Pracující v 19. století byli námezdními dělníky bez právní ochrany a sociálního zabezpečení. Často museli pracovat a žít v otřesných podmínkách. Jejich situace se začala zlepšovat teprve na konci století s postupným získáváním hlasovacích práv.