Back to top
Propojení severní Evropy s Itálií gotthardskou železnicí
Lugano, Švýcarsko, 1898
Neznámý umělec
© European Union 2016 / Dům evropských dějin, Brusel, Belgie

Železniční tunely, viadukty a mosty, které překonávaly dříve nesjízdné překážky, změnily podobu krajiny. V roce 1882 byl otevřen tehdy nejdelší tunel na světě – patnáctikilometrový Gotthardský železniční tunel, který propojil severní a jižní Evropu. Železniční doprava s sebou přinesla hromadné přesuny a masový cestovní ruch.