Back to top
Počátky telegrafu – model používaný v Belgii
Londýn, Velká Británie, asi 1844
Cooke a Wheatstone
© European Union 2016 / Dům evropských dějin, Brusel, Belgie

Telegraf umožňoval takřka okamžitou komunikaci mezi vzdálenými místy. Zločin spáchaný v jednom městě bylo možné rychle oznámit v dalším městě a totéž platilo pro světové ceny komodit. Podmořské kabely umožnily komunikaci s celým světem.