Back to top
Rychlopalný kulomet Maxim
Hiram Maxim (vynálezce), 1840–1916
Spojené království Velké Británie a Irska, konec 19. století
Royal Armouries of the United Kingdom, Leeds, Spojené království

Vyspělé evropské technologie přinesly nové technické vynálezy, jako byl například kulomet, které sehrály rozhodující úlohu při koloniální expanzi. Odpor domorodého obyvatelstva proti zbrani, která dokázala pálit 50krát rychleji než standardní dobová puška, byl navzdory jejich početní převaze zcela marný.