Back to top
Třídní fotografie
Bulharsko, 60. léta 20. století
Soukromá sbírka

V evropském vzdělávacím systému proběhly v této době mimořádně velké změny. Díky vzkvétající ekonomice a sociálnímu zabezpečení vzrostl na všech úrovních objem služeb hrazených státem. Více dětí a mladých lidí tím získalo snazší přístup ke vzdělání, které už nebylo pouze výsadou privilegované menšiny.