Back to top
Evropa ve studené válce
Francie, asi 1948
Plakát
Reprodukce
Centre international de recherche sur l’imagerie politique, Paříž, Francie

V západní Evropě, v níž sílí pocit, že se ocitla v pasti mezi dvěma velmocemi, nabývá na popularitě myšlenka sjednocené Evropy. Představa kontinentu jako „třetí síly“ pomalu dláždí cestu intenzivnější přeshraniční spolupráci.