Back to top
„Interrupce, kdy o ní budou rozhodovat ženy?“
Belgie, 1976
Obálka časopisu
Reprodukce
Institut d’Histoire ouvrière économique et sociale, Seraing, Belgie

Po celá 70. léta ženy stále důrazněji poukazovaly na přetrvávající nerovnost mezi muži a ženami. Ačkoliv většina žen měla volební právo, ve veřejném a soukromém životě se stále setkávaly s diskriminací a omezováním svobody. Zformoval se feminismus jakožto aktivní hnutí, které usilovalo o ukončení privilegovaného postavení mužů a vytvoření skutečně rovnoprávné společnosti.