Back to top
Diderotova a d´Alambertova Encyklopedie
Paříž, Francie,
1751–1772
© European Union 2016 / Dům evropských dějin, Brusel, Belgie

Doba osvícenství byla klíčovým milníkem kulturního a politického vývoje Evropy v 18. století. Osvícenci kladli důraz na rozum a racionální uvažování a podnítili převratné změny ve vědě, filozofii, společnosti a politice.