Back to top
„Pan Georges Hobé s chotí“
Belgie, 2. polovina 19. století
Gustave Vanaise (1854–1902)

„Buržoazie“, což je slovo francouzského původu, označuje novou společenskou třídu, která se vynořila ze společenských změn, jež přinesla průmyslová revoluce. Tito hospodářsky nezávislí a vzdělaní lidé získali politická práva, a stali se tak hnací silou hospodářských a politických změn.