Back to top
Odlitek obličeje zuluského chlapce
Berlín, Německá říše, 1891
Castans Panoptikum
Sádra
Ard-Mhúsaem na hÉireann / Národní muzeum Irska, Dublin

I v samotné Evropě byly určité skupiny lidí pokládány za rasově „méně vyvinuté“. Podle rasových představ to byly společnosti na geografickém a společenském okraji Evropy a byly často vnímány jako žijící předchůdci evropských ras 19. století, které se již nacházely na vyšším stupni vývoje.