Back to top
Model třípokojového bytu „WBS 70“
Východní Německo, 70. léta 20. století
Reprodukce
Deutsches Historisches Museum, Berlín, Německo

Stavěla se satelitní města a velká sídliště podle zásad modernistické architektury. V okolí dopravních uzlů a středisek sociálních služeb se táhly kilometry stejných šedivých cementových bloků Negativní účinky takového extrémního funkcionalismu a drsné estetické normalizace na životy lidí a sociální struktury se ukázaly teprve později.