Back to top
Zubařské křeslo z Eastmanovy zubní kliniky
Stockholm, Švédsko, 50. léta 20. století
Eastmaninstitutet, Stockholm, Švédsko

Křeslo z Eastmanovy zubařské kliniky pro děti je příkladem toho, jak byla zdravotní péče v předválečné Evropě velmi závislá na štědrosti soukromých dárců, jako byl americký podnikatel George Eastman. V 30. letech v Evropě založil a sponzoroval několik zubních klinik, jež byly po válce začleněny do veřejného zdravotnického systému.