Back to top
Leták k volbám do Evropského parlamentu
Spojené království, 1979
Reprodukce
Soukromá sbírka, Brusel, Belgie

Rok 1979 je historickým mezníkem posilování demokracie v Evropě – Evropský parlament byl poprvé zvolen přímo občany členských států. Toto důležité shromáždění už není tvořeno představiteli vybranými vnitrostátními parlamenty, jak tomu bylo doposud, a stává se prvním mezinárodním orgánem voleným přímo ve všeobecném hlasování.