Back to top
80 000 stran právních předpisů EU
Nizozemsko, 2003
Rem Koolhaas
Dům evropských dějin, Brusel, Belgie

Co znamená europeizace? Tímto termínem se označuje přijetí a uplatňování společných právních předpisů všemi členskými státy EU, čímž se podporuje postupné sbližování zájmů a zvyšuje homogenita celku. Tyto předpisy, známé jako acquis communautaire, vznikaly několik desetiletí a země vstupující do EU je musí začlenit do svých vnitrostátních právních řádů.