Back to top
Brož s vyobrazením antických ruin
Řím, Itálie, 1790–1830
Sklo, mozaika a zlato
New-York Historical Society, New York, Spojené státy americké

V průběhu 19. století se mnozí zámožní Američané vydávali na takzvanou „velkou evropskou cestu“. Při ní navštěvovali antické památky, sbírky renesančního umění a romantické krajiny, které utvářely jejich představy o Evropě. Cestovatelé nechávali vyrobit či posílali domů zvláštní upomínkové předměty, z nichž některé byly pozoruhodné svým zpracováním, jiné zase velikostí.