Back to top
Střep z hlasování odsuzující Themistoklése do vyhnanství
Atény, Řecko, 5. stol. př. n. l.
Jíl
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς/ Muzeum starověké Agory, Atény, Řecko.

Demokracie je forma vlády, která dává občanům právo na sebeurčení a v níž politická rozhodnutí činí většina lidu. Trvalo však až do 20. století, než evropské demokracie právo volit rozšířily na všechny dospělé občany.