Back to top
Tinker Imagineers,
Utrecht, Nizozemsko

Bezprostředně po skončení války v Evropě ještě mládež nemanifestovala svou odlišnost. Postupně se však mezi mladými Evropany začaly po americkém vzoru šířit různé subkultury. Téměř ve všech zemích se objevila hnutí mladých lidí, kteří chtěli vyjádřit svou individualitu a nesouhlas s konformní společností. Teddy Boys a rockeři ve Spojeném království, blousons noirs ve Francii, teppisti v Itálii, nozem v Nizozemsku, Halbstarken v Německu, bikiniarze v Polsku, jampecok v Maďarsku, malagambisti v Rumunsku, potápky a páskové v Československu a stiljagi v Sovětském svazu.

Tento vývoj byl trnem v oku státní moci na Východě i Západě. Stále častěji byli tito mladí lidé označováni za výtržníky a mladistvé delikventy a šikanováni kvůli svému vzhledu.