Back to top
Tinker Imagineers,
Utrecht, Nizozemsko

Evropská mládež si přála mír a její hnutí vyjadřovala tuto touhu. K uskutečnění tohoto snu však bylo třeba spojit své síly přes hranice jednotlivých států. Mladí lidé z různých zemí byli zobrazování jako krásní a silní a se symboly míru, které vyjadřovaly jejich jednotu v boji za svobodu. V celé Evropě byly organizovány mezinárodní tábory a setkání mládeže, které měly přispět k poválečnému usmíření.

To se však změnilo s počátkem studené války. Sovětský svaz ovládl východní Evropu, izoloval ji a přerušil do té doby živé mezinárodní kontakty. Mládež se stala jednou z důležitých zbraní v propagandistické válce mezi Východem a Západem.