Back to top

Kým podle vás jste? Identita

Věk: 
12-15, 16-18
POPIS

Jak definujete svou identitu? A jaká může být taková charakteristika? Identita se neustále mění a vyvíjí, takže naše názory na to, kdo jsme a kdo jsou nejspíš ostatní, se mohou měnit. Toto téma zkoumá mnohovrstevnatý charakter identity a na základě příkladů z minulosti i současnosti nás přivede k úvahám o tom, co se může skrývat pod evropskou identitou ve 21. století.