Back to top

Rovné zacházení? Lidská práva

Věk: 
12-15
POPIS

Cílem tohoto tématu je zkoumat některé z nejpodstatnějších kategorií práv, která se řadí pod široký pojem „lidská práva“. Současně se zabývá styčnými body a rozpory mezi právy a povinnostmi. Studiem tohoto tématu provedou studenty příklady z evropské i světové současnosti a historie, na jejichž základě se budou moci pokusit najít řešení situací, které jsou z etického hlediska složité. V rámci tématu bude věnována pozornost problematice respektování práv ostatních, rozporu mezi kulturními zvyklostmi a lidskými právy a otázce, zda je odpírání práv vůbec možné v některých situacích zdůvodnit?