Back to top

HRANICE A MOSTY – MIGRACE

Věk: 
6-11, 12-15, 16-18
Jazyk: 
Dutch, English, French, German
Téma: 
History - General
POPIS

Studenti na tomto semináři zkoumají různé osobní příběhy, aby lépe pochopili, co asi migrace znamenala v různých obdobích a kontextech. Pro tyto účely jsme zvolili příklady velkých přesunů lidí v 19., 20. a 21. století, které výrazně ovlivnily běh evropských dějin.