Back to top

KDO SI MYSLÍTE, ŽE JSTE? – IDENTITA/PAMĚŤ

Věk: 
6-11, 12-15, 16-18
Jazyk: 
Dutch, English, French, German
Téma: 
History - General
POPIS

S čím se ztotožňujete? Identita se neustále vyvíjí, takže naše názory na to, kdo jsme a kdo jsou podle nás ostatní lidé, se mohou měnit. Jak definujete svou paměť? Naši osobnost z velké části formuje naše minulost, nebo to, co si z ní pamatujeme. Paměť se podobně jako identita může měnit a lze ji upravovat podle okolností. Účastníci tohoto semináře budou zkoumat mnohovrstevnatou povahu identity a paměti.