Back to top

ROVNÉ ZACHÁZENÍ? – LIDSKÁ PRÁVA

Věk: 
6-11, 12-15, 16-18
Jazyk: 
Dutch, English, French, German
Téma: 
History - General
POPIS

Mé právo? Tvé právo? Naše právo? Byla práva v minulosti ohrožována? Jsou ohrožena dnes? Cílem tohoto semináře je zkoumat některé nejdůležitější kategorie práv, které spadají pod široce definovaná lidská práva. Toto téma budeme studovat na příkladech z evropské historie.