Back to top

PUBLIKACE

Dům evropských dějin se snaží zvyšovat povědomí o evropských dějinách a podněcovat veřejnou diskusi o dědictví minulosti v dnešním světě.

Publikace seznamují návštěvníky s fungováním muzea, s myšlenkami, z nichž vychází, a s jeho obsahem v širším slova smyslu. Pomáhají jim připravit se na vlastní návštěvu muzea a po skončení návštěvy prohloubit nabyté znalosti.

V tomto oddíle získáte základní informace o stálé expozici, věnované hlavním událostem evropských dějin. K významným předmětům ve sbírkách je poskytnut podrobný popis a odborný výklad. 

K dispozici je rovněž množství odborných článků s diskusními příspěvky a analýzou témat týkajících se Domu evropských dějin.

OUR PUBLICATIONS
Zobrazit 1 – 3 4 položek

Neklidné Mládí

Za posledních 70 let se mladí lidé proměnili z pasivních přihlížejících ve společenskou sílu, jež píše dějiny. Výstava představuje čtyři generace mladých lidí, kteří dospívali v klíčových obdobích evropské historie: koncem 40. let, v 60. letech a v 80. letech 20. století a na počátku 21. století. Věnuje se nejzásadnějším momentům života mladých – od vzdělání a zaměstnání přes utváření...Další informace

Creating the House of European History

This book is intended for the interested public and presents different phases in the development of the project, describing the challenges and problems, as well as the solutions we found. The House of European History has been open to a public and critical evaluation. The content of this book is contributing yet another view to the diverse current discussions on...Další informace

Front cover of pocket guides with spiral

Kapesní průvodce

Při procházení hlavní expozicí si uvědomíte, že vám nevyprávíme příběhy jednotlivých evropských národů. Naopak, přejeme si zkoumat, jakým způsobem dějiny utvářely a utvářejí evropskou paměť a jak ovlivňují naše životy dnes i do budoucna. Stejně jako ve vlastním životě si některé věci chceme zapamatovat a na některé bychom raději zapomněli. Tutéž událost lze navíc samozřejmě vykládat z různých úhlů pohledu.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Zobrazit 1 – 3 4 položek
Front cover European Commemoration book

Budování Domu evropských dějin

Hlavní kurátorka Domu evropských dějin Andrea Morková hovoří ve svém článku o teoretickém základě, nosných myšlenkách a hlavních historických poselství, která byla rozhodující pro stálou expozici nového muzea. Další informace