Back to top

PUBLIKACE

Dům evropských dějin se snaží zvyšovat povědomí o evropských dějinách a podněcovat veřejnou diskusi o dědictví minulosti v dnešním světě.

Publikace seznamují návštěvníky s fungováním muzea, s myšlenkami, z nichž vychází, a s jeho obsahem v širším slova smyslu. Pomáhají jim připravit se na vlastní návštěvu muzea a po skončení návštěvy prohloubit nabyté znalosti.

V tomto oddíle získáte základní informace o stálé expozici, věnované hlavním událostem evropských dějin. K významným předmětům ve sbírkách je poskytnut podrobný popis a odborný výklad. 

K dispozici je rovněž množství odborných článků s diskusními příspěvky a analýzou témat týkajících se Domu evropských dějin.

OUR PUBLICATIONS

Vaším kritériím vyhledávání neodpovídají žádné publikace.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Zobrazit 1 – 3 4 položek
Front cover European Commemoration book

Budování Domu evropských dějin

Hlavní kurátorka Domu evropských dějin Andrea Morková hovoří ve svém článku o teoretickém základě, nosných myšlenkách a hlavních historických poselství, která byla rozhodující pro stálou expozici nového muzea. Další informace