Back to top

PUBLIKACE

Dům evropských dějin se snaží zvyšovat povědomí o evropských dějinách a podněcovat veřejnou diskusi o dědictví minulosti v dnešním světě.

Publikace seznamují návštěvníky s fungováním muzea, s myšlenkami, z nichž vychází, a s jeho obsahem v širším slova smyslu. Pomáhají jim připravit se na vlastní návštěvu muzea a po skončení návštěvy prohloubit nabyté znalosti.

V tomto oddíle získáte základní informace o stálé expozici, věnované hlavním událostem evropských dějin. K významným předmětům ve sbírkách je poskytnut podrobný popis a odborný výklad. 

K dispozici je rovněž množství odborných článků s diskusními příspěvky a analýzou témat týkajících se Domu evropských dějin.

OUR PUBLICATIONS
Zobrazit 1 – 3 8 položek
Black cover of catalogue with white objects

Throwaway – The history of a modern crisis

‘’Throwaway’’ is a project that unearths the hidden history of waste in Europe while simultaneously highlighting its significance as a marker of social change. Starting with the industrial revolution, ‘’Throwaway’’ brings us on a journey through wartime scarcity, the surge in post-war consumerism, and finishes with today’s insurmountable waste crisis. It displays the profound changes in how we have dealt with rubbish in bygone...Další informace

Když zdi mluví!

Věnuje se jak propagandě během obou světových válek a za studené války, tak i obrovskému rozmachu kulturních styků a cestovního ruchu a vzniku různých sociálních hnutí po druhé světové válce. Z plakátů ve sbírkách Domu evropských dějin jsme proto vytvořili výstavu „Když zdi mluví“, která odhaluje prvky, které Evropu sjednocují, a to v celé jejich složitosti a mnohovrstevnatosti, ale současně...Další informace

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Zobrazit 1 – 3 12 položek
Obálka knihy Hans-Gert Pöttering

Evropské svědomí: Životopis Hans-Gerta Pötteringa

Kniha „Evropské svědomí“ z pera historiků Michaela Gehlera and Marcuse Gonschora a s předmluvou Donalda Tuska je vynikajícím životopisným portrétem Hans-Gerta Pötteringa, bývalého předsedy Evropského parlamentu a iniciátora projektu Dům evropských dějin. Autoři svou knihu pojali široce, avšak s citem pro detail.Další informace